bio_tiful art!

Bio art to jeden z najnowszych trendów w sztuce współczesnej wyrastający z zainteresowania artystów naukami przyrodniczymi – biologią, biotechnologią oraz szerzej związkami sztuki z nauką. Pionierzy sztuki biologicznej – Eduardo Kac, Stelarc, SymbioticA – na nowo pragną zdefiniować czym obecnie jest działalność artystów pracujących z żywymi lub „pół-żywymi” materiami. Konsekwencje tych eksperymentów budzą rozmaite wątpliwości i obawy, ale to właśnie artyści mogą i powinni uczestniczyć w debatach dotyczących konsekwencji tworzenia sztucznego życia, genetyki, kultur tkankowych, DNA czy też organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO).

Prezentacja tego rodzaju działań artystów jest niezmiernie trudna. Często prace takie są znane tylko w postaci dokumentacji – „sławny” królik Alba zmodyfikowany genetycznie przez Eduardo Kaca nigdy nie został pokazany publicznie. W ramach digital_iów zaprezentowane zostaną prace wykorzystujące żywe organizmy: instalacja Matthijsa Munninka

Microscopic Opera oraz projekt BIOS I ZOE Michała Brzezińskiego, który ukazuje  współdziałanie rośliny i komputera. Gardenia ogrodowa przestaje być zwykłą ozdobą okiennych parapetów. Zmienia się w istotę odczuwającą i emitującą specyficzne dźwięki. Prezentowana będzie także Virus Video czyli wizualizacja efektu przekształcenia fragmentu DNA wirusa grypy do postaci kodu 0-1, a następnie przetransformowania rezultatu tego działania w ciąg liczb od 0 do 1000, co posłużyło dalej do wygenerowania dźwięku. Jest to jest metafora napastliwości z jaką jesteśmy bombardowani codziennie treściami generowanymi przez media. Chaos, który przez to zostaje wprowadzony do naszego życia, jest niemniej destrukcyjny dla naszych organizmów niż wirus grypy.

Tym prezentacjom towarzyszyć będzie panel dyskusyjny, podczas którego znawcy sztuki biologicznej i postbiologicznej, podejmą temat: Bio art oraz sztuka technonaukowa w czasach posthumianizmu i transhumanizmu.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną autorskie spojrzenia na sztukę, czerpiącą swe inspiracje z obszaru (post)biologicznych impulsów naukowych i technologicznych, wykorzystywanych przez artystów. Bio art, sztuka transgeniczna, sztuka genetyczna, czyli wszystkie te eksperymenty, które korzystają z biologii i biotechnologii, będą stanowić szerokie pole odniesień dla prezentowanych wystąpień. Ale nie tylko ten zespół zagadnień pojawi się w dyskusji, bowiem  wymienione wcześniej obszary sztuki i badań naukowych (wzajemnie się przenikających) zostaną skonfrontowane z działaniami i eksperymentami z obszaru sztuki technonaukowej. Te koncepty i rozpoznania teoretyczne wpisane zostaną w szeroką perspektywę współczesnego posthumanizmu i transhumanizmu. To wiodące dziś zagadnienia nie tylko działań artystów, ale też refleksji teoretyków sztuki oraz kultury badających przemiany współczesnego świata, determinowane przez rozwój nowych technologii medialnych, poszukiwań naukowych, artystycznych oraz humanistycznych. W centrum swoich zainteresowań stawiają one kwestie pytań o to, kim dziś, jako ludzie, jesteśmy w kontaktach ze światem technologii informatycznych oraz biotechnologii.Moderator, dr hab. Piotr Zawojski (Uniwersytet Śląski, Katowice)Uczestnicy: dr hab. Monika Bakke (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań), dr Anna Nacher (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Sidey Myoo (Academia Electronica), dr Maciej Ożóg (Uniwersytet Łódzki).

 

Lunminescencja wokól nas czyli projekt Zostań małym bioARTowcem to interaktywna praca wykorzystująca iluminujące bakterie, za pomocą których każdy będzie miał możliwość stworzenia fosforyzującego rysunku. Praca została przygotowana przez Studenckie Koło Naukowe Bio-Mik  Uniwersytetu Łódzkiego. Szczegóły dostępne na stronie kampanii www.tworzesie.pl